top of page

AVTRYCK/ SEKRETESS

INTEGRITET

INTEGRITETSUTTALANDE FÖR DATA

4KAAD Hongkong Int. LTD (i det följande: "4KAAD") är fast beslutna om datasekretess. Därför följer vi som en självklarhet strikt de lagliga reglerna om skydd av dataintegritet (särskilt de i GDPR (General Data Protection Regulation) och FDPA [Finish Data Protection Act] och kommer att göra allt för att säkerställa integriteten av dina uppgifter. Dessutom är det viktigt för oss att du vid varje given tidpunkt vet vilken data vi lagrar och hur vi använder dem. Ta en stund att läsa följande text som informerar dig om hur vi hanterar dina uppgifter. Vi förbehåller sig rätten att då och då revidera innehållet i denna datasekretesspolicy, i synnerhet för att anpassa den till nya lagbestämmelser och teknisk utveckling så att vi även i framtiden kan skydda dataskyddet. Det är därför lämpligt att regelbundet ta del av vår information och anmärkningar rörande databehandling. Denna datasekretesspolicy hänvisar till internetnärvaron av 4KAAD INT. under domänerna 4KAAD.com och 4KAAD.ski  samt andra underdomäner (hädanefter kallad "webbplatsen").

1. ANSVARIG PERSON OCH OMFATTNING

Ansvarig person är: 4KAAD INT, HKG . LTD (hädanefter "4KAAD").

2. DATASKYDDSMÅL

Vårt dataskyddsombud är: Mr Pekka Toivanen, jurist, vänligen vänd dig till vårt dataskyddsombud om du har några frågor angående dataskyddsfrågor på vårt företag. Du kan nå honom under e-postadressen: info (@) 4kaad.com.

3. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR DATABEHANDLING

Vi samlar in och använder personuppgifter från våra användare i princip först då, när detta är nödvändigt för att tillhandahålla en fungerande webbplats samt för att leverera vårt innehåll och våra tjänster.

3.1. PERSONLIG INFORMATION
Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta inkluderar till exempel information som ditt namn, e-postadress, adress  eller ditt telefonnummer. Icke-personliga uppgifter är ex. uppgifter om antalet användare på en webbplats.

3.2. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
Behandling av personuppgifter är varje operation eller uppsättning av operationer som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det sker på automatiserade sätt, såsom insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning , avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse. Vi behandlar personuppgifter via vår webbplats endast om du förser oss med dessa uppgifter, ex. när du fyller i vårt kontaktformulär, beställer produkter eller skickar ett mejl till oss. Vi behandlar dessa uppgifter för de angivna ändamålen eller för de ändamål som definieras i din begäran. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part, såvida inte annat föreskrivs i lag eller du har gett oss ditt samtycke till det. Förutom det kan du använda den allmänna informationen på www.4KAAD.com utan att avslöja dina personuppgifter. I synnerhet behandlar vi dina personuppgifter enligt följande:

3.2.1. REGISTRERING (KUNDKONTO) OCH REGISTRERINGSPROCESS 
På vår webbplats erbjuder vi dig möjligheten att skapa ett kundkonto med dina personuppgifter. Personuppgifterna kommer att matas in i inmatningsskärmen, överföras till oss och sparas. Vi överför inte dessa uppgifter till tredje part, förutom när detta är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig. Följande uppgifter samlas in under registreringsprocessen: - Namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt ett lösenord som du valt. Dessutom behandlar vi: - din IP-adress; - datum och tid för din registrering. Med dina uppgifter skapar vi ett personligt kundkonto, med vilket du kan använda visst innehåll och tjänster, till exempel enklare beställningar i vår onlinebutik på vår webbplats. Vi behandlar din e-postadress för att skicka nya åtkomstuppgifter till dig om du har glömt eller tappat bort ditt lösenord. Skulle du radera eller ändra registreringsuppgifterna på vår webbplats, kommer sådana uppgifter att raderas eller ändras. Eventuell ytterligare lagring kan dock krävas enligt lag. Du har möjlighet att avbryta din registrering. För att göra det, skicka oss ett e-postmeddelande till följande e-postadress: info (@)4KAAD.com. Du kan även korrigera dina uppgifter i ditt kundkonto. Den databehandling som beskrivs ovan utförs i enlighet med artikel 6 (1) lit. b FDPD (behandling är nödvändig för fullgörandet av ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås).

3.2.2. NYHETSBREV 
För att prenumerera på vårt e-postnyhetsbrev behöver vi, förutom ditt samtycke, ditt för- och efternamn, ditt land och önskat språk, samt en e-postadress som vi skickar nyhetsbrevet till. Du kan fritt bestämma om du vill lämna denna information till oss. Utan denna information kommer vi dock inte att kunna skicka vårt nyhetsbrev till dig. Ditt för- och efternamn gör att vi kan anpassa nyhetsbrevet. När vi prenumererar på vårt nyhetsbrev använder vi din e-postadress för våra egna annonseringsändamål tills du har avslutat prenumerationen. För att avanmäla dig kan du följa länken i varje nyhetsbrev eller kontakta oss via e-post ( info@4kaad.com) Dina personuppgifter kommer att lagras under den tid du har prenumererat på nyhetsbrevet. När du avregistrerar dig kommer dina personuppgifter att raderas. Du kan avbryta prenumerationen när som helst och av vilken anledning som helst. Eventuell ytterligare lagring av dina uppgifter kan dock ske, om lagring krävs enligt lag. Den databehandling som beskrivs ovan utförs i enlighet med artikel 6 (1) lit. en FDPR (ditt samtycke).

3.2.3. PRESS E-POSTLISTA 
Om du prenumererar på vår pressrecension kommer vi att använda din e-postadress för att skicka 4KAADs pressrecension till dig. Övriga personuppgifter, såsom adress, språk, faxnummer är frivilliga och används endast för att personifiera pressgranskningen, samt för att kontakta dig vid förfrågningar. Du kan fritt bestämma om du vill lämna denna information till oss. Utan denna information kommer vi dock inte att kunna skicka vår pressrecension till dig. Ditt för- och efternamn gör att vi kan anpassa nyhetsbrevet. Dina personuppgifter kommer att lagras under den tid du har prenumererat på 4KAADs pressrecension. När du avregistrerar dig kommer dina personuppgifter att raderas. Du kan avbryta prenumerationen när som helst och av vilken anledning som helst. För avanmälan kan du följa länken i varje pressrecension eller skicka oss ett mail ( info@4kaad.com. Inga kostnader är förknippade med avanmälan. Eventuell ytterligare lagring kan dock ske, om lagring krävs enligt lag. Databehandlingen som beskrivs ovan utförs i enlighet med artikel 6 (1) lit a FDPR (ditt samtycke).

3.2.6. BESTÄLLNINGSPROCESS I 4KAAD ONLINESHOP 
För att kunna behandla dina beställningar i 4KAAD Online Shop behöver vi följande personuppgifter från dig: för- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum samt din storlek. Du kan fritt bestämma om du vill lämna denna information till oss. Utan denna information kommer vi dock inte att kunna leverera din beställning. Observera att vi använder tredje parts processorer för att behandla data från våra kunder. För att skicka din beställning arbetar vi med olika pakettjänster, som tar emot kunddata i den utsträckning som är nödvändig för att tillhandahålla deras tjänster. Vi lämnar dina uppgifter till tredje part endast efter att ha ett avtal med dem (t.ex. databehandlingsavtal, om det krävs enligt lag). Personuppgifter lämnas endast i den omfattning som krävs för tillhandahållandet av tjänsterna. Tjänsteleverantörerna är skyldiga att följa alla dataskyddsbestämmelser, att hålla dina personuppgifter konfidentiella och får inte använda dessa uppgifter för sina egna affärsändamål. Den databehandling som beskrivs ovan utförs i enlighet med artikel 6 (1) lit. b FDRP (behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås).

3.2.7. JOBBANSÖKNINGAR
Om du är intresserad av vårt jobberbjudande kan du skicka oss en ansökan per e-post med följande e-postadress: info@4KAAD.com. Vi försäkrar dig att vi kommer att behandla dina personuppgifter endast i syfte att genomföra ansökningsprocessen. Dina personuppgifter kommer att lagras i 6 månader efter avslutad ansökningsprocess. Den databehandling som beskrivs ovan utförs i enlighet med artikel 6 (1) lit. b FDPR.

3.3. RÄTTSLIG GRUND 
Insamling och behandling av dina personuppgifter sker i allmänhet efter ditt samtycke. Om databehandlingen baseras på ditt samtycke är den rättsliga grunden för denna databehandling artikel 6.1 lit. ett EU. Ett undantag kan förekomma när det inte är möjligt att inhämta ett samtycke och/eller det är tillåtet enligt lag. Om behandling av dina uppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås, är den rättsliga grunden för denna databehandling artikel 6 ( 1) tänd. b EU. Om behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi som personuppgiftsansvarig är föremål för, är den rättsliga grunden för denna databehandling artikel 6.1 lit. c EU. Om behandling av dina personuppgifter är nödvändig för ändamålen för legitima intressen som eftersträvas av oss, utom där sådana intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter, är den rättsliga grunden för denna databehandling Artikel 6.1 lit. f EU. Laglig plats är Finland.

4. COOKIES

Nedan beskriver vi bearbetningsoperationerna i samband med användning av cookies, sessioner och loggfiler.

4.1. ANVÄNDNING AV COOKIES, SESSIONER OCH LOGGFILER 
En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsares cache och möjliggör en analys av din användning av vår webbplats och/eller säkerställer webbplatsens funktionalitet. Vidare använder våra partners cookies för att utvärdera användarbeteendet i reklamsyfte (social inriktning). En session är en enstaka session som kommer att sparas på vår server under en kort tidsperiod. Loggfiler skapas av servern och lagras av oss. De innehåller automatiskt genererade loggar över alla eller specifika aktiviteter i processer på ett datorsystem.

För mer information om cookies besök: https://www.aboutcookies.org. Om du planerar att ta bort cookies, besök https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

4.2. DATA SAMLADE IN AV COOKIES 
Förutom IP-adressen kommer inga personuppgifter att lagras i cookies, sessioner och loggfiler. Dessutom kan dessa filer inte överföra virus, spionera på din dator eller skicka e-postmeddelanden oupptäckt. Dessutom kan varje webbserver bara läsa upp de cookies som den placerat själv.

Följande data samlas automatiskt in via cookies, sessioner och loggfiler när du ringer upp vår webbplats:

  • Din internetadress (IP-adress)/värdnamn

  • Agent/webbläsare typ och version

  • Webbplats som du hänvisades från (hänvisningsadress)

  • Operativsystem som används

  • Sidor som visas på vår webbplats

  • Datum och tid för åtkomst

  • Session (för registrerade användare)

  • Sessions-ID (för registrerade användare)

Dessa uppgifter lagras separat från de uppgifter du lämnat till oss och är inte kopplade till andra personuppgifter. De uppgifter som behandlas enligt 4.2. behandlas för statistiska ändamål, för att optimera vår webbplats och vårt erbjudande.

För mer information om cookies besök: https://www.aboutcookies.org. Om du planerar att ta bort cookies, besök https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

4.3. GOOGLE ANALYTICS
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google, Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder cookies för att göra det möjligt att analysera din användning av vår webbplats.

Information om din användning av vår webbplats genererad av cookies, t.ex. Tid, plats och frekvens för användning av webbplatsen överförs vanligtvis till en Google-server i USA och sparas där. När du använder Google Analytics kan det inte uteslutas att Google, förutom IP-adressen, behandlar ytterligare personuppgifter.

Vänligen informeras om att sådan information kan överföras av Google till tredje part, om detta krävs enligt lag eller om Google kontrakterar tredje part att behandla sådana uppgifter. Google kommer att använda informationen som samlas in av cookies för att utvärdera din användning av webbplatsen för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter åt oss och tillhandahålla ytterligare tjänster kopplade till webbplatsen och internetanvändning. Enligt Google kommer Google inte att koppla din IP-adress till andra personliga uppgifter som samlas in av Google. Du har möjlighet att förhindra Google från att skaffa och bearbeta data som genereras av cookies och data relaterade till din användning av vår webbplats (inklusive din IP-adress) genom att ladda ner och installera en webbläsarplugin från Google. Mer information om Google Analytics Opt-out-funktion finns på: tools.google.com/dlpage/gaoptout . Vänligen informera om att i en sådan händelse kanske inte alla funktioner på denna webbplats är tillgängliga för dig. Detta plugin förhindrar Google Analytics från att ge dig information om ditt besök på webbplatsen. Denna plug-in förhindrar inte någon annan analys.

Observera att du inte kan använda webbläsarplugin som beskrivs ovan när du besöker vår webbplats via webbläsaren på en mobil enhet (smarttelefon eller surfplatta). När du använder en mobil enhet kan du hindra Google Analytics från att fånga din användningsdata genom att klicka på följande länk: <a href="javascript:gaOptout()"><ahref="javascript:gaoptout()"> Google Analytics deaktiverar</a>.

Genom att klicka på denna länk placeras en så kallad opt-out-cookie i din webbläsare. Detta hindrar Google Analytics från att ge dig information om ditt besök på webbplatsen. Observera att opt-out-cookien endast är giltig för denna webbläsare och endast för denna domän. Om du tar bort cookies i den här webbläsaren kommer även opt-out-cookien att raderas. För att fortsätta förhindra att Google Analytics registrerar, måste du klicka på länken igen. Användningen av opt-out-cookien är också möjlig som ett alternativ till ovanstående plug-in när du använder webbläsaren på din dator. För att säkerställa bästa möjliga skydd av dina personuppgifter har Google Analytics utökats med koden "anonymisera" på denna webbplats. Denna kod gör att de sista 8 bitarna av IP-adresserna raderas och deras IP-adress samlas därmed in anonymt (så kallad IP-maskering). Din IP-adress kommer i princip att förkortas av Google, även före överföringen inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och därmed anonymiseras. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där.

4.4. GOOGLE REMARKETING 
Denna webbplats använder remarketingverktygen från Google. Google visar annonser för användare inom Googles annonsnätverk som har besökt våra webbplatser och onlinetjänster och är intresserade av ett specifikt erbjudande. Besökarens webbläsare använder för detta ändamål så kallade cookies, det vill säga små textfiler som sparas på hans/hennes dator och gör att de kan kännas igen när de besöker webbplatser som tillhör Googles annonsnätverk. På dessa webbplatser kommer besökaren att få reklamannonser, som kan hänvisa till innehåll som han/hon har besökt tidigare på webbplatser som använder Googles remarkeringsverktyg. Enligt Google samlas inga ytterligare personuppgifter in. Om du däremot inte vill ha Googles remarketingfunktioner kan du i allmänhet inaktivera dem under: www.google.com/settings/ads . Alternativt kan du avaktivera användningen av cookies för intresserelaterade annonser inom annonsnätverket genom att följa instruktionerna under: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. För mer information om Googles remarketing och Googles sekretesspolicy, besök: www.google.com/privacy/ads/ .

4.5. FACEBOOK PIXEL
Denna webbplats använder Facebook-pixeln från "Facebook" (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, Kalifornien 94304, USA). Facebook visar annonser för användare som har besökt våra webbplatser och onlinetjänster och är intresserade av ett specifikt erbjudande. Genom Facebook Pixel på vår webbplats sker en direkt anslutning till Facebooks servrar. Facebook använder cookies för denna analys. Facebook tar emot informationen om att du har besökt vår webbplats och tilldelar denna information till ditt personliga Facebook-konto. Vi har inget inflytande på omfattningen och typen av information inklusive dina personuppgifter, som överförs till Facebook. För mer information om dina rättigheter och möjligheter att skydda dina data, besök Facebooks sekretesspolicy på: www.facebook.com/about/privacy/. Vi ensamma överför inte denna data till Facebook. För mer information besök: www.facebook.com/policy.php, www.facebook.com/help/186325668085084.

4.6. SOCIALA PLUGINS (FACEBOOK, GOOGLE+, TWITTER OCH YOUTUBE) 
På vår webbplats använder vi sociala plugins från de sociala nätverken "Facebook" (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, Kalifornien 94304, USA), "Google +" (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien 94043, USA), "Instagram" (Instagram Inc., 1601 Willow Rd Menlo Park CA 94025 USA) och "Twitter" (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornien 94103, USA) och " Youtube” (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA) Dessa tjänster erbjuds av respektive företag ("leverantörer"). Som en del av vår online-närvaro är de sociala plugins markerade av respektive knappar som tillhör tjänsten. Baserat på data som överförs via de sociala plugins till respektive tjänst, kan detta tilldela vissa personliga uppgifter du till ditt Facebook, Google+, Twitter och/eller Instagram-konto. För att öka skyddet av dina uppgifter på vår webbplats, integreras de sociala plugins på vår webbplats med hjälp av den så kallade "2-click-Solution". Detta säkerställer att när du ringer en sida på vår webbplats som innehåller sådana sociala plugin-program görs ingen automatisk anslutning till servrarna av respektive leverantör.

Funktionen för respektive social plug-in aktiveras i två steg. För att aktivera en social plug-in måste du klicka på länken på vår hemsida. Detta aktiverar det sociala plugin-programmet och din webbläsare ansluter till respektive leverantörs servrar. Med ett andra klick kan du nu interagera med det sociala plugin-programmet och till exempel skicka in din rekommendation. Om du redan är inloggad på ett av leverantörernas sociala nätverk kan leverantörerna direkt tilldela besöket på denna webbplats till din profil. Om du interagerar med de sociala plugins genom att klicka på dem, överförs också motsvarande information direkt till en server hos leverantören och lagras där. Informationen kan också publiceras på det sociala nätverket och visas under dina kontakter. Om du vill förhindra en sådan direkt tilldelning av dina uppgifter som samlats in via vår webbplats till din profil, måste du avregistrera ditt konto hos respektive leverantör innan du besöker våra webbsidor.

Omfattningen och syftet med datainsamlingen av respektive tjänst samt vidare bearbetning och användning av dina uppgifter, se dataskyddsinformationen direkt från tjänstens webbplats. Du kommer också att få ytterligare information om dina integritetsrättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet.

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornien 94304, USA www.facebook.com/policy.php www.facebook.com/help/186325668085084

b) Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA Https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de

c) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornien 94103, USA Https://twitter.com/privacy?lang=de

e) Instagram Inc., 1601 Willow Rd Menlo Park CA 94025 USA help.instagram.com/155833707900388

f) Youtube 600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien 94043, USA www.youtube.com/t/privacy

4.7. FÖREBYGGANDE AV COOKIES 
Om du motsätter dig användningen av cookies, sessioner och loggfiler kan du blockera eller begränsa deras användning i din webbläsare. Det kan dock inte uteslutas att du i det här fallet kanske inte kan använda enskilda funktioner på våra webbsidor.

När du stänger din webbläsare raderas session-cookies, andra cookies efter ett år. Cookies från våra partners, ex. Google (4.4) raderas maximalt efter 24 månader. Du kan avaktivera användningen av cookies av Google genom att besöka Googles inaktiveringswebbplats. Alternativt kan du avaktivera användningen av tredjepartscookies genom att besöka nätverksinitiativets inaktiveringswebbplats.

4.8. RÄTTSLIG GRUND 
Behandlingsaktiviteterna som beskrivs ovan är nödvändiga för ändamålen för legitima intressen som eftersträvas av oss. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 lit. f EU. </ahref="javascript:gaoptout()">

5. FANSIDA PÅ FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, GOOGLE+, LINKEDIN OCH TWITTER

Vi driver fansidor på sociala mediekanaler: Facebook, Instagram, YouTube, Google+, LinkedIn och Twitter. Genom att driva dessa fansidor är vi gemensamma kontrollanter enligt art. 5 sek. 7 GDPR tillsammans med operatörerna av dessa nätverk. Om du besöker våra fansidor kommer kontrollanterna att behandla vissa personuppgifter. Vi har avtal med operatörerna av dessa nät, som bland annat reglerar villkoren för att använda dessa sidor. Vi har integrerade separata dataskyddspolicyer på våra fansidor, där du kan läsa mer om dina personuppgifter.

6. DATASÄKERHET OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 

Vi är angelägna om att skydda din integritet och behandla dina personuppgifter konfidentiellt. För att undvika all manipulation, förlust eller missbruk av dina data som lagras av oss vidtar vi omfattande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som regelbundet ses över och anpassas till den tekniska utvecklingen. Intensiv utbildning av våra anställda och deras skyldighet till datasäkerhet säkerställer att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt.

6.1. ANVÄNDARENS ANSVAR 
Vi uppmanar dig att även vidta alla möjliga åtgärder för att skydda dina uppgifter när du arbetar på internet. På grund av internets struktur är det inte möjligt för oss att säkerställa att tredje parter, som inte ligger inom vårt ansvar, anpassar identiska integritets- och säkerhetsåtgärder. Eventuellt om personuppgifter inte är krypterade eller skickas per e-post kan de ses eller läsas av tredje part. Här har vi ingen inverkan. Det är Användarens ansvar att säkra hans/hennes data via kryptering eller på annat sätt.

6.2. KRYPTERING 
Vi använder SSL (Secure Sockets Layer) för att kryptera dina data på alla webbplatser som kräver tillhandahållande av personuppgifter. SSL-kryptering maskerar dina data innan de överförs till vår server, på ett sådant sätt att de inte kan rekonstrueras av tredje part. Detta skyddar integriteten för dina personuppgifter.

 7. TJÄNSTELEVERANTÖRER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi anlitar tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning och endast på vår instruktion. Tjänsteleverantörerna är skyldiga att följa alla dataskyddsbestämmelser och att behandla uppgifter i enlighet med våra instruktioner. Våra tjänsteleverantörer är noggrant utvalda och får tillgång till dina personuppgifter endast i den utsträckning och under den tid som krävs för att utföra deras tjänster. Tjänsteleverantörer i tredjeländer som USA och länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är föremål för dataskyddsbestämmelser, som inte skyddar personuppgifter i samma utsträckning som i Europeiska unionen. Skulle vi behandla dina personuppgifter i länder som inte tillhandahåller en så hög nivå av datasekretess som i Europeiska Unionen, kommer vi att genom avtalsbestämmelser och andra instrument säkerställa att dina personuppgifter är säkra och tillräckligt skyddade.

8. LAGRINGSTID

Dina uppgifter kommer endast att lagras under den tidsperiod som krävs enligt lag. Dina uppgifter kommer att raderas, när du har återkallat ditt samtycke för att behandla dina uppgifter eller syftet med behandlingen av dina uppgifter har erhållits eller när behandlingen inte längre är legitim av några juridiska skäl. Eventuella lagringsperioder som krävs enligt lag ska förbli opåverkade. Under de lagstadgade lagringsperioderna kommer dina uppgifter inte att behandlas för andra ändamål.

9. BERÖRDA RÄTTIGHETER

Från GDPR uppstår följande rättigheter för dig som berörd person för behandlingen av dina personuppgifter:

9.1. RÄTT TILL ÅTKOMST 
Enligt art. 15 GDPR kan du begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss. I synnerhet kan du begära information om källan till uppgifterna, mottagarna av dessa uppgifter eller kategorier av mottagare, samt behandlingsändamålen.

9.2. RÄTT TILL INSAKNING 
Om behandlingen av personuppgifter baseras på ditt samtycke kan du göra invändningar mot denna behandling för framtiden, när som helst och utan någon anledning. För att göra det vänligen skicka ett e-postmeddelande till: info@4KAAD.com

9.3. RÄTT TILL RÄTTELSE 
I enlighet med art. 16 GDPR kan du omedelbart begära rättelse av felaktiga eller komplettering av dina personuppgifter som lagras av oss.

9.4. RÄTT TILL RADERING ELLER BEGRÄNSNING 
I enlighet med art. 17 GDPR kan du begära radering av dina personuppgifter som lagras av oss. Personuppgifterna kommer att raderas inom 7 arbetsdagar från din begäran. Eventuella lagringsperioder som krävs enligt lag ska förbli opåverkade. Om dina uppgifter kanske inte raderas på grund av lagringsperioder kan endast en begränsning av behandlingen tillämpas. Vid radering av dina uppgifter kan ingen åtkomsträtt ges.

9.5. RÄTT TILL DATAPORTABILITET 
Enligt art. 20 GDPR kan du begära att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläst format, eller så kan du begära överföring till en annan ansvarig person, i den mån detta är möjligt på grund av tekniska medel.

I enlighet med art. 7 (3) GDPR kan du när som helst återkalla ditt en gång gett samtycke till oss. Som ett resultat av detta får vi inte fortsätta databehandlingen baserat på detta samtycke för framtiden. I ett sådant fall kanske du inte kommer åt vårt företags syn.

9.7. UTÖVA RÄTTIGHETERNA 
För att utöva ovannämnda rättigheter, vänligen kontakta oss på: info@4KAAD.com eller per post till: 4KAAD EUROP OY. Dina personuppgifter (eventuellt din e-postadress, namn och telefonnummer) kommer att behandlas för att kunna svara på dina frågor eller svara på din oro. Dessa data kommer att raderas om de inte längre behövs; vid lagstadgade lagringstider – behandlingen får endast begränsas.

10. KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET

Enligt art. 77 GDPR har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller vårt företags huvudkontor.

Laglig plats för eventuella tvister är Finland. Vänligen kontakta agenten för 4KAAD INT  HKG, Ltd.

E-Nordic World

Nuijamistentie 5b

00400 Helsingfors

Tel 0540477655

info@4kaad.com

© 2016 av E-Nordic World, Alla rättigheter reserverade

bottom of page